Aktia-stiftelsen i Hangö sr
Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelserna förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.

Ansökningsförfarande

Ansökningstiden är 1.4-30.4 och 1.9-30.9.

Ansökningsblankett (PDF)

Bakgrund

Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsens beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande
Anders Winberg
Fiskaregränd 9
10940 Hangö

Förvaltningsrådsordförande
Sture Söderholm
Mannerheimvägen 11
10900 Hangö

Ombudsman
Björn-Erik Wickholm
Nycanderigatan 18 A 6
10900 Hangö
Tfn 040 505 6507
b-e.wickholm(a)pp1.inet.fi