Aktia-stiftelsen i Hangö sr
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelserna förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.
Ansökningsförfarande
Ansökningsförfarande: Kungörelse i på orten utkommande tidning i augusti/september. Ansökningsblanketter finns på Aktia Bank Abp:s Hangökontor och hos ombudsmannen.
Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Alice Engren
Kapellhamnsvägen 46
10900 Hangö

Förvaltningsrådsordförande
Sture Söderholm
Mannerheimvägen 11
10900 Hangö

Ombudsman
Björn-Erik Wickholm
Nycandergatan 18 A 6
10900 Hangö
tel. 040 505 6507
b-e.wickholm(a) pp1.inet.fi